GARANTİ
Garanti Şartları

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. 2. İthalatını yaptığımız her dış lastik üretim malzeme ve işçilik hatalarına karşı firmamızın garantisi altındadır.

3. Lastiğin garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda tamirde veya incelemede geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir/inceleme süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre malın ithalatçı firma yetkili satıcısına teslim tarihinden itibaren başlar.
Malın arızasının 15 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde imalatçı veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir sanayi malının tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

4. Lastiklerin garanti süresi içerisinde üretim, malzeme ve işçilik hatalarından dolayı arızalanması durumunda ve tamirinin mümkün olduğu hallerde işçilik masrafı veya başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen lastiğin;

a) Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanmamayı sürekli kılması.

b) Tamir için gereken azami sürenin aşılması

c) Lastiğin sırasıyla satıcısı, bayii, acenta temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.

6- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışında kalmaktadır.

7- Tüketici, Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurabilirler.Garanti Uygulaması

Garanti uygulaması, başvuru konusu lastiğin garanti belgesi ve fatura sureti ile birlikte yetkili satıcımıza getirilmesi ile başlar.

Satıcımıza teslim edilen lastik ivedilikle şirketimize gönderilir. Burada teknik heyet tarafından incelenir.

İnceleme sonucu satıcımız ve müşterimize yazılı olarak bildirilir.

Fabrikasyon arıza tespit edilen lastik veya lastiklerin değiştirme işlemleri satıcımız tarafından yapılır.

Fabrikasyon arıza tespit edilen lastikler iade edilmez.
Hurdalanır.

Garanti kapsamına girmeyen lastikler seri numaraları silinerek kullanıcıya iade edilmek üzere satıcımıza teslim edilir.Garanti Kapsamına Girmeyen Durumlar

Tamirli veya kaplama lastikler.

Lastiğin janta takılması veya sökülmesi esnasında meydana gelen yırtılma, kopma veya benzeri hasarlar.

Kötü kullanım veya yol şartlarının aşırı bozukluğu nedeniyle hasarlanmış lastikler.

Araçtaki mekanik arızalar (balans, rot, tekerlek bilyeleri bozukluğu vb.) nedeniyle meydana gelen hasarlar.

Çivi, cam, metal ve benzeri kesici maddeler tarafından hasarlanmış lastikler.

Aşırı yük sonucu meydana gelmiş hasarlar.

Standartlarına göre düşük veya yüksek basınçla kullanım sonucu meydana gelen hasarlar.

Araç üreticisinin öngördüğü veya kullanılmasına müsaade ettiği ebatların dışında lastik kullanımı.

Uygun olmayan ortamlarda saklama, depolama sonucu hasarlanan lastikler GARANTİ DIŞIDIR.
SSL SertificationTelif hakkı © 2001-2014, Üstündağ Lastik İthalat ve Tic. A.Ş.
Grapixel